wczytywanie strony...
INNOVATIVE EDUCATION developing creativity

About us


Financed by Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (National Institute of Freedom – Centre for Civil Society Development) from the funds of Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Civic Initiatives Fund Programme) NOWEFIO for the years 2021–2030

Close it